Ukrainede ukish ve bilim topish

Ukraine deuletler arasinde bilim alish birligi  (UIEC) davlatdan tashkari tuplamasi. Odamlara ve karhanalara haber edish  markazi bolib, Ukrainade bilim olisha baranlara gumek edar.  Bizlering uzak ofis Ukrainanig poytahti - Kiev shahrinde. UIEC  davletlar orasinda ularing dil topishleri ve oliy fanlar rivoj topishina taraplarine gumaklasher.

1999 yyldan ‘’UIEC’’ ukish ukuvchilari hunar standartlarini Ukrainaning buyk malumothonalarina giritish kullanmali bolub, ukuchilar tarapindan gelishtirildi.

‘’UIEC’’ ISO 9001:2000 ve 14001:2004 doulatler  urtsindagi  standartlashdish tuplanmasi sertifikatlashdidirldi ve Ukrainanig buyk ukuv bilim topish etektiruvgi karhanasidan bulub boshliklar bulugi .Ukuvshilaring,  yangi  universitetlere oliy girishi niyatini begerish, gumegini edish ve ularign ukishi bizing ishimiz ucun, oliy baha.

‘’UIEC’’ ukuvchilar ucun  akademiya ve oliy malumothanaleri, ukush vaktide olaring orasinda alaka edish kullanmeleri , duniya garashleri  karashli

Bizler ‘’ukyv ve malumat  gahan achar’’ deb uylimiz. !

 • Ukrainede uquving yytuvleri


  1. Yyqari sifatli bilim olish.
  2. Uqushing arzanli bulani.
  3. Jahande hisaba olinan diplom hujjati (DBD, UNESKO,EC, PLAB,USMLE,Arapler dunyasi)
  4. Auropa darajede gun gurush/
  5. Ingliz/ukrainche/urus bilim formaleri.
  6. IELTS eki TOEFL geregi yyq.
  7. Jahonda ish toppish uqariligi.
  8. Bilim damirina qrqlishi.
  9. Oby havoni yahshiligi.
  10. Buyuk halkara fakultetleri.
  11. Yahshi auropade yul transport.
  12. Chet el uquvchileri yulda yul hakiden 50% tashlanma beriler.
  13. Malahatini oshirisha AQS, Kanada, Britaniya, EC ve bashqalarden professorler taklif ediler.
  14. Uquvchiler auropa davletleride dulan seminarler, simpoziumler de qatnashisha uzatilen.
  15. Ikkitarapli uquvchileri olmashish Cheh Respublikasi, Finlandiya, Germonia, Polsha, Svetsiya, AQS Shartnamaleri tuzilen.
  16. Yaz oylarinde Britaniya, Svetsiya, Daniya, Finlandiya ve boshqa davletlerde isha bormali.
  17. Uqishi tamamlanda syng Auropada yeshash ve grajdanliq olishi ansat bulyan.
  18. Yahshi ukishanlera stipendiya bermeli hisaby bar.
  19. Kitapler harid edilmes, ulari universitet bere uzining kitaphanasiden.
  20. Visa olishi 100% imkani buler.
 • Oly malumot tartibi

   

  Ukrainede oly malumot durt darajede , birinchisi hunar-tehnik uchilisidir, igginji hunar-tehnik kollejleri, akademiyasi, universitetleri, durtdiji daraje. Biz faqat durdunji daraja haqinde yazamiz, oly malumot durdunji daraja dip hisaplener.

  Oly uquva girish bu, maktebi bitirish imtihonlerini , institute girish imtihionlerini topshirishden bashlaniler. Bu Ukraine  davlet oly malumot ministirligi tarapiden qararlshtiriler. Buyuk darajeler yahshi malymot olanlere beriler bakalavr,magistr ve fanler kandideti. Bunden tashkari bashqa darajeler ham bor.

  Ukuv muddati eng ozinde durt yyl bulub, bkalavr darejesini beriler. Tibbiet hunarleri uzak olty yylachem. Magistratura ve aspirantura kushimcha vakt, bir yylden besh yyldan gupdir programmasidan qarashli.

  Ukish dillerini :

  Ukrain dili (davlet dili)
  Urus dili
  Anglis dili (chet el uquvchileri)

  Chet el uquvchileri ukrainche eki uruscha uqishinde ular bir yyl taerlenish kursini udadi, shul vakt ichinde olar dil urganer ve huneri malumotlariny olar. Bu kursi tamamlab dili urandi dip guvohnama beriledi, bu guvonname bir  yylini yani uqishda azaitiredi. Anglis dilide uquganler bu tayarlev kursini utmas, dili uzinin programmasi buyuncha udar.

  Uqish bir yyli 1 sentyabiden 31 iunacham. Ul iggi semestra bulinen. Dam olish Qishda 24 dekabrden 9 yanvere qader, yazde 1 che iyiden 31 avgustacha. Bakalavr derejesini olisha Ukrainede 4 uquv yyli (3yyl ve 10 ay) ve 247 kredit; Magistratura darajesi 2 akademyk yyl (1yyl 10 ay) ve 120 kredit; kandidat ve fanler doktory 3 yyl. Tayarlanish maktebi 1 Uquv yyli (10 ay). Har uquv atnasi 54 akadem sagata eki 1,5 kredite deng. Chet el uquvchileri bashqarmaili qaidelerine Ukraine uquvchilerinden befarqdir. Faqat chet el uquvchileri uzlerinin sertifikatlerini chet ei ministirligide guvohlashtirdur. Bu haqiqiy ve akkredit olan uquv merkezini gurkaza.

 • Fakultetler

  Chet el ukuvchileri urtasinde gup tenlenen fakultetler

  • Aviagurilish
  • Arhitektor
  • Hisab ve audit
  • Qishlaq hujaligi bashqarish
  • Bank ve moliya
  • Bio Tibbiet
  • Shahab administirledish
  • Gurilish
  • Kompyuter jihazleri
  • Kompyuter feni
  • Qimiya
  • Mashineler guruv
  • Dish dovolash
  • Eletrotehnik
  • Tabiyot ve tabiyot himoyalash
  • Iqtisod ve marketing
  • Iqtisod ve kibernetika
  • Azik ishleb chiqarish tehnologiyasi
  • Tibbiet
  • Elekrotehnika
  • Mehmonhana boshqarish ve saehatchilig
  • Malumat sistemasi ve tehnologiyasi
  • Isleb chigarish  gurulishi
  • Tibbiyat tehnikasi
  • Demir ishlash
  • Deniz injeneriyasi
  • Dag-elektrik mehanikasi
  • Yader tehnologiyasi
  • Nebitgaz ishlleb chiqarish
  • Dari duzush
  • Hava uchish uranish
  • Halqaro hujjatler
  • Geodeziya ve geo-ahbarat
  • Mal davalash tibbiyat

  * Hunarler namy *

Copyright (C) UIEC 1999-2012