خدمات ما

 


 • خدمات ما برای والدین و خویشاوندان دانشجویان   ( 0 مطالب )

  همچنین در امر بازدید والدین و خویشاوندان دانشجویان از اوکراین خدمات زیر ارائه میگردد:

  • تهیه و ارسال دعوت نامه.
  • رزرو هتل ها و مکان های دیگر برای بازدید کنندگان.
  • ترانسفر از فرودگاه به هتل.
  • تحویل ماشین و راننده برای مسافرت روزانه.
  • در اختیار قرار دادن مترجم


 • خدمات ما برای آموزش در اوکراین   ( 0 مطالب )

  • هماهنگی اولیه در ارزیابی رایگان برای ورود به دانشگاه.

  • همکاری با شما برای انتخاب دانشگاه.

  • انتخاب مشترک دانشگاه و رشته دانشگاهی.

  • دریافت دعوت نامه رسمی برای گرفتن ویزای دانشجویی.

  • ارسال نسخه هایی از دعوتنامه به سفارت اوکراین.

  • پشتیبانی از صدور ویزای دانشجویی از طرف وزارت آموزش و پرورش و علوم.

  • پشتیبانی از ویزای دانشجویی تایید شده توسط وزارت امور خارجه اوکراین.

  • استقبال از دانشجویان در فرودگاه اوکراین.

  • پشتیبانی از دانشجویاندر صورت بروز مشکل با اداره مهاجرت اوکراین.

  • اسکان دانشجویان در خوابگاه دانشگاه.

  •اسکان دانشجویان در اتاق های فردیدر صورت دلخواه.

  • اتاق جداگانه برای دانشجویان.

  • پرداخت هزینه دانشجویی به اداره دولتی مربوطه.

  • ثبت نام و تکمیل مدارک برای دانشگاه.

  •تنظیم قرارداد.

  • صدور کارت دانشجویی ، کارت شناسایی بین المللی و کارت ورود به خوابگاه.

  • کمک در صدور بیمه نامه.

  • کمک به دریافت کارت تست پزشکی.

  • افتتاح حساب بانکی در بانک بین المللی اوکراین.

  • پشتیبانی برای گرفتن ویزا در طول دوره آموزش.

  • تسهیلات از شروع فرایند آموزشی برای دانشجویان.

  • پشتیبانی برای انطباق با شرایط جدید محلی.

  • مشورت و کمک در یادگیری به طور منظم.

  • انتقال از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر و ثبت نام (در صورت دلخواه).

  • ارتباط با والدین در رابطه با وضعیت تحصیلی و زندگی دانشجویان.

  • راهنمایی و سرپرستی در طول تمام مدت آموزشی.

  • مسئولیت برای دانشجویان در سراسر اقامت خود در اوکراین.

   

 • ترجمه   ( 0 مطالب )



  تماس با ما

Copyright (C) UIEC 1999-2012