4 ge qadam

 

Uquvchi uzining gelishi hakinde ve qaysi aeroporta gelishini 3-5 ish gunu oldunden haber edishi gerak. Aviabilet ve visa nushasini uzdishi gerak.

Ukraine girish ujun name gerak:

Uquvchi uzini yaninde uquv puli, yashash puli ve boshqa tulovleri uchun naqt eki yul chekleri bur yyla eter darajade bulushi gerek. Puli ugi e kim edmasligi Ukrainanig migrsion hizmeti uquvchiga girishine ruhsat edmidir ve orqaga kaitarishi mumkin.

Uquvchi uzi eninde bu hujjetlr bulushu gerak, bulmasa Ukraine eline girisha guymasden qaytryb uztar.

  • Chet el paspordi Ukraine visasi bilen
  • Taklifname
  • Dugulan haqinde guvohname, Ukrain diline guchurilen, pasolliqde gul chekilen
  • Maktabi bitiren dugrusunde guvohname
  • Tibbiy spravka, gelishden adldun iggi ay utmen bulsun
  • VIC- yuqlugune sertifikat iggi ay utmen bulsun
  • Bir yyllyk strahovoy polisi
  • Sponsor hadi avledlerden yazilen, uquvvaqtinde harajetleri uz ustuna alanli (bu hamma miletler uchun emes)
  • 12 te resim 3X4
  • Orqaga gaydish uchun chipte, ochiq gun bilen bir yyla

*Girishda migrsion kagazi uquvchi bilen duldirulan bulushu gerak. Ukraineden boshqa memleketlere gezende ve uya gidende gurkazmely

.

Copyright (C) UIEC 1999-2012