مرحله چهارم

دانشجویان باید 3-5 روز کاری قبل از پرواز به اوکراین ورود خود را به ما اعلام کنند (فرودگاه ، تاریخ پرواز ، شماره پرواز و زمان رسیدن ) توصیه میکنیم یک کپی از بلیط و ویزا را برای ما ارسال کنید.

ورود به قلمرو اوکراین :


بر طبق قوانین و مقررات اوکراین ، در صورت عدم حضور نماینده رسمی شرکت میزبان در زمان ورود دانشجوبه اوکراین ، مقامات اداره مهاجرت می تواننداقدام به بازگرداندن دانشجو به کشور مبداء بنمایند.

دانشجو باید مبلغ کامل شهریه یک سال و هزینه مسکن و تمام پرداخت های دیگر را به صورت نقدی و یا چک های مسافرتی برای تمام سال اول را به همراه داشته باشد.در صورت عدم وجود یا ناکافی بودن این مبلغ ، ماموران گمرک ممکن است از ورود شما ممانعت بعمل آورده و اقدام به دیپورت نمایند.

در هنگام ورود به اوکراین دانشجو ملزم به داشتن مدارک زیر بوده تا در صورت نیاز به ماموران گمرگ ارائه گردد :


• گذرنامه بین المللی و ویزای اوکراین.
• اصل دعوت نامه.
ترجمه شناسنامه به زبان اوکراینی که به تایید سفارت اوکراین رسیده شده باشد. (دانشجو موظف به همراه داشتن مدارکی است که در زمان صدور ویزا به زبان اوکراینی ترجمه شده و به تایید سفارت رسیده شده باشد).
• اصل ترجمه دیپلم دبیرستان (کارشناسی یا مدرک کارشناسی ارشد) که به زبان اوکراینی ترجمه و به تایید سفارت اوکراین رسیده باشد.

• گواهی پزشکی بهداشت صادر شده حداکثر دو ماه قبل از ورود که توسط سفارت اوکراین تایید شده باشد.
• گواهی از عدم وجود عفونت اچ آی وی ، صادر شده حداکثر دو ماه قبل از ورود که توسط سفارت اوکراین تایید شده باشد.
• بیمه نامه به مدت یک سال.
• گواهی حمایت مالی از پدر و مادر یا کسی که در طول اقامت تامین هزینه دانشجو را بعهده میگیرددر طول مدت تحصیل در اوکراین (این وضعیت برای همه ملیت ها یکسان نیست).
• 12 عکس
3x4 .
• بلیط بازگشت هواپیما با تاریخ آزاد بازگشت ، به مدت یک سال.
• دانشجو موظف است اظهارنامه ایکه در هنگام ورود به اوکراین در فرودگاه پر میشود را نگهداری نموده و در هنگام خروج از اوکراین باید آنرا به مامورا گمرک ارائه دهد.

 

Copyright (C) UIEC 1999-2012