3 ge qadam ---

 

Taklifnamani bizden olish uchun. U uz dauletinde Ukraine posolligi bilen alaqalashishi ve ariza yazishi gerek.

Ukraine posolligi may oyinden bashlab 15 noyabre qadar beredi. Gah mamlekatlerde 15 augusden to 15 noyabre (dekabr, yanvara qadar oshiladi)

Ukraine uquv taklifnamesini olisha gereg hujjatler  ruyhaty:

  • Ariza
  • Taklifname
  • Visa tashkili Ukraine Ministrligiden
  • Uqushi bitiren guvahnameleri
  • VIC yuqdien hujjet
  • Med spravka
  • Strahovaniya hujjeti
  • Dugulan guvohnamesi
  • Oltyta rasim 6X4
  • Aviabilet Iqqi yga ochig gaytish gunli bilen

Butun hujjatler ukrainche, urischa eki anglischa bulushu gerag. (Ukish hujjatleri Ukraine posolligudan gul guyiledi).

5.6.8. Punktlerde gurkazilen hujjetlerberilen davleting qanunina qarab bajarilen, Ukraine davleti bilen boshqa  shartleri bulmasa.

Diqqatinize geltiremiz, jamlenen hujjetler Ukrainening oly malymot ve fanlari ministirligy tartibleshen hujjatlerden tashqari. Uz duletizide Ukraine pasolligine murajat edingler.

Copyright (C) UIEC 1999-2012