نظام آموزش عالی

آموزش عالی در اوکراین مربوط به کل سیستم آموزش و پرورش پس از دبیرستان است.

مرحله اول شامل مدارس فنی و حرفه ای ، سطح دوم فنی و حرفه ای کالج ها و سطح سوم و چهارم مربوط بهدانشکده ها و دانشگاه ها در نظر گرفته شده است کهدر اینجا واژه "آموزش عالی در اوکراین" منظور آموزش عالی در سطح چهارماست.

آموزش عالی در اوکراین با پایان موفقیت آمیز تحصیلات متوسطه در مدارس و قبولی در امتحانات ورودی دانشگاه آغاز می شود.

حداقل مدت زمان تحصیلات دانشگاهی برای مدرک لیسانس چهار سال است .اما برای رشته های پزشکی نیاز به مدت طولانی تری(شش سال) میباشد. تحصیلات تکمیلی و کارشناسی ارشد نیاز به زمان بیشتری داشته که از 1-5 سال یا بیشتر میباشد بسته به نوع رشته تحصیلی .


آموزش زبان را انتخاب کنید ؛

اوکراینی (زبان رسمی)
زبان روسی
انگلیسی (انتخاب عمدتا برای دانشجویان خارجی)


دانشجویان خارجی که مایل به تحصیل به زبانهای روسی و یا اوکراینی هستند باید یک سال دوره مقدماتی یادگیری زبان را بگذرانند. و در پایان سال گواهی گذراندن دوره زبان به دانشجویان داده میشود که برای ثبت نام در دانشگاه الزامی است .

دانشجویانی که در دانشگاههای انگلیسی زبان ثبت نام میکنند نیاز به گذراندن دوره مقدماتی یک ساله به زبانهای روسی و یا اوکراینی نداشته اما یکی از دو زبان بر حسب انتخاب دانشجو به عنوان واحد درسی در نظر گرفته میشود که ملزم به گذراندن آن هستند .


مدت زمان سال تحصیلی از 1 سپتامبر تا 31 ژوئن میباشد که به دو ترم تقسیم می شود.
تعطیلات : زمستان ، از 24 دسامبر تا 9 ژانویه ، و تابستان از 1 ژوئیه تا 31 آگوست .
دوره مقدماتی دانشکده 1 سال تحصیلی (10 ماه) طول می کشد.
مدرک لیسانس در اوکراین متشکلاز 4 سال تحصیلی (3 سال ، 10 ماه) و 247 واحد آموزشیاست .

فوق لیسانس شامل 2 سال تحصیلی (1 سال و 10 ماه) است و 120 واحد آموزشی.

و مدرک دکتری 3 سال تحصیلی را شامل میشود.


قوانین و دستورالعمل های آموزش عالی در اوکراین برای دانشجویان خارجی و شهروندان اوکراینی به یک صورت میباشد.

دانشجویان خارجی پس از پایان دوره و دریافت مدرک دانشگاهی ملزم به تایید مدرک در وزارت امور خارجه اوکراین میباشند.

بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر اروپایی ، آموزش عالی در اوکراین بسیار کم هزینه تر است.

اوکراین به عنوان یک کشور استقلال یافته جوان دارای اجتماعی پایدار ، با مهمان نوازی گرم برای خارجی ها است


 

 

Copyright (C) UIEC 1999-2012