Uquvchiler avladlery ve qarindashleri uchun bizing hizmet

 

Biz uquvchiler avladleri ve bashqa adamler, gimeki bizing gumak hizmata tayar:

  • Chaqirishi hujjatlash ve uzadish.
  • Qunaqhanade  hanaler saklashi.
  • Mehmonleri aeroportden mehmonhana uzadish.
  • Aylanusha avtomobil ve haydovchiler geltirish.
  • Tarjimon berish.

Copyright (C) UIEC 1999-2012