Ukrainede uqish uchun bizing hizmetler ody

 

 • ­­­­­­­­­Pulsiz uqisha girish hisabini edish.
 • Sizler bilen bire  universitet ve programma tenlesh.
 • Bire kasbi ve oliy uquv yurtini danlesh.
 • Visa olisha studentler uchun chaqirma uzatish.
 • Ukraine daulet garasine hujjetler uzatish
 • Oliy malumat ve oliy fanler ministirligi student visalarini berish.
 • Ukrainening chet el ministirligy student visalerini delillesh.
 • Airoportlerde qarshi alish.
 • Uquv yurtinede ertish.
 • Migrasiya gurumligy tarapinden gumek edish.
 • Yataqhanelerde hana olisha yardem edish.
 • Yataqhanede VIP hanalere jaylashdirish.
 • Ayallara ayrim hanalera urinlashdirish.
 • Uquvchiler urnina tulemlerine pul guchrish.
 • Hujjetleri universiteta hujjatlesh.
 • Shertnomalere gul chekish.
 • Uquvchi chiptesi, Halara uquv chiptesi ve yataqhalera ruhsatnoma.
 • Garoy hujjatini olish.
 • Tibbiy qaraviden udish.
 • Hakara Ukraine banklerinde hisab ochish.
 • Uquv devaminde visa olisha edam ediyar.
 • 24/7 Haptada eddi gun uquvchilere gumak.
 • Ukish boshinda asanlashdirish.
 • Qullash ve yani urine uranisha gumak.
 • Uqish vaqtinde daima gumak  ve  aql berish.
 • Bir uquv yurtinden bashqasine guchish haishinde hujjetlri hujjetlesh.
 • Qaqa ve aje vilen ukish barishinne habar edish.
 • Uqish vaqtinde atalyk edish.
 • Ukrainede ukishi tamomlanche uquvchi uchun javobgarlyk.

Copyright (C) UIEC 1999-2012