مرحله اول

برای دریافت دعوتنامه دانشجویی نیاز به ارسال رونوشت از :

1-گذرنامه
2- مدرک دیپلم دبیرستان و برای کسانی که دانشگاه را گذرانده اند آخرین مدرک دانشگاهی.
3- فرم تکمیل شده برای ورود به دانشگاه.


فرم تقاضا باید حاوی اطلاعات زیر باشد :


• نام ، نام و نام خانوادگی
• ملیت
• تاریخ و محل تولد
• جنسیت (مرد/ زن)
•شماره گذرنامه
• کشوری که در آن دانشجو اقدام به دریافت ویزای اوکراین خواهد کرد.
• آدرس دائمی محلسکونت
• شماره تلفن تماس
• نشانی پست الکترونی

مدارک فوق را میتوانید از طریق ایمیل یا فکس و یا پست برای ما ارسال کنید.

پس از بررسی مدارک چنانچه شما واجد شرایط برای اخذ پذیرش باشید دعوتنامه معتبر برای شما فرستاده خواهد
شد.

شروع پذیرش تقاضانامه تحصیل در دانشگاه های اوکراین از تاریخ 15 ژانویه برای ترم اول که در ماه سپتامبر
شروع میشود میباشد. وزارت آموزش عالی اوکراین از تاریخ 15 آوریل تا 1 نوامبر اقدام به صدور دعوتنامه مینماید که این تاریخ تا ماه دسامبر تمدید میشود. 

Copyright (C) UIEC 1999-2012