Ukrainede uquving yytuvleri


 1. Yyqari sifatli bilim olish.
 2. Uqushing arzanli bulani.
 3. Jahande hisaba olinan diplom hujjati (DBD, UNESKO,EC, PLAB,USMLE,Arapler dunyasi)
 4. Auropa darajede gun gurush/
 5. Ingliz/ukrainche/urus bilim formaleri.
 6. IELTS eki TOEFL geregi yyq.
 7. Jahonda ish toppish uqariligi.
 8. Bilim damirina qrqlishi.
 9. Oby havoni yahshiligi.
 10. Buyuk halkara fakultetleri.
 11. Yahshi auropade yul transport.
 12. Chet el uquvchileri yulda yul hakiden 50% tashlanma beriler.
 13. Malahatini oshirisha AQS, Kanada, Britaniya, EC ve bashqalarden professorler taklif ediler.
 14. Uquvchiler auropa davletleride dulan seminarler, simpoziumler de qatnashisha uzatilen.
 15. Ikkitarapli uquvchileri olmashish Cheh Respublikasi, Finlandiya, Germonia, Polsha, Svetsiya, AQS Shartnamaleri tuzilen.
 16. Yaz oylarinde Britaniya, Svetsiya, Daniya, Finlandiya ve boshqa davletlerde isha bormali.
 17. Uqishi tamamlanda syng Auropada yeshash ve grajdanliq olishi ansat bulyan.
 18. Yahshi ukishanlera stipendiya bermeli hisaby bar.
 19. Kitapler harid edilmes, ulari universitet bere uzining kitaphanasiden.
 20. Visa olishi 100% imkani buler.
 

Copyright (C) UIEC 1999-2012