رشته های دانشگاهی

برخی از رشته های مورد نظردانشجویان خارجی :


§ دانش هوانوردی

§ معماری

§ حسابداری و حسابرسی

§ مدیریت کشاورزی

§ بانکداری و امور مالی

§ مدیریت بازرگانی

§ ساختمان

§ کامپیوتر صنعتی

§ علوم کامپیوتر

§ شیمیایی

§ مهندسی

§ دندان پزشکی

§ مهندسی برق

§ اکولوژی و محیط زیست

§ اقتصاد و بازاریابی

§ صنایع غذایی

§ پزشکی

§ مهندسی برق

§ مدیریت هتل و گردشگری

§ سیستم های اطلاعاتی و فناوری

§ ساخت و سازصنعتی

§ مهندسی پزشکی

§    استخراج وذوب فلزات

§    مهندسی دریا

§ برق

§   مکانیک

§ فناوری هسته ای

§ صنعت نفت و گاز

§ داروسازی

§ قوانین بین الملل

§ نقشه برداری

§ دامپزشکی


* فهرست کامل Прослушать

На латиницеПрослушать

 

На латинице 

Copyright (C) UIEC 1999-2012