Ukraine dalileri

 

ü .. … Auropada birinji bulub Ukraine dayletide  institute tashkil edildi:

Petr Mogila Kiev ve Galichin mitropoliti 1632 yylda Kievo-Mogilyanskaya bulmush akademiyasini isha dushuren, eski akademiyalerden biri bulmush. U garb auropaden Polsha ve  Ukraine orqali Russiyage uquv ve medeniyat girisha gumeg eden.

… Ukrainede dunyaning   1/4  kismi qara eri:

U eng hossilli bulub hisabli qara eri urtasinde ve janub eride, yarmiden kubi. Hisablara karande suriledien eri 56% , bugday 2%, mal baqish maydanleri 12%, urman 10%, ve boshqasi 20%. Qara er jahonda hosildar bulan.

…Ukraine elli yylda odin UN duzilende bashqa milletler bilen duzdi:

Ukraine 20 yyl azadlyk tarihi bulub, 1945 yylde Ukraine hem UN qurulushina ustavi tuzelende uz hisabibini qushan 51 daulet bulub qushilisha imkan berildi, tuzuvine belgilendi.

…Ukraine -5 daylet  urtasinde kosmos qurulishi ve fanligi kidiruvide :

Teze, azad Ukraine kosmos fanlerini rivajlantirish, tehnologiyalerini ashirish, kosmos karhanalarin gurulishi . Karhanalarin yangi raketaler, kosmos jihazlerini, motorleri, boshqarish ve telemetric sistemeleri  malakesi buyukdyr. Yani jihazler ve tehnologiyalar hazir vaqtde bashqa birkimde yuqdir. Kosmos jihazleri ve iashleri yyline ikki baravar ashib barar.

… Auropani geografik merkezi Ukrainede:

‘’Delovoy’’ qishlagi Tisa deryasinde duran bulub, Romaniya chegarasine yaqindur, Rahova Zakarpat vilayatide , tarihi belgisi bulub ‘’ gatta dash’’ dieb geogrfik Auropanin urtasi, 1887 ulchalinen Austriya-Vengriya duyleti geografik mujizlerinin. Bu er hazir Ukraine eri hisobinde. Hisabler buyunche dashin uryni Auropanin 48P’B ‘ 30’N 23P’B ‘ 23’E

.

Video guruv*

Copyright (C) UIEC 1999-2012