حقایق اوکراین

... یکی از اولین دانشگاه ها در اروپا ، در اوکراین تاسیس شد ؛

آکادمی ماهایلا کیف یکی از قدیمی ترین دانشگاههای شناخته شده علمی و دینی در شرق اروپا است. این برنامه در سال 1632 توسط پیتر ماهایلا ، متروپولیتن کیف و گالیسیا آفریده شده است.که نقش مهمی در انتقال آرمان های رنسانس از غرب اروپا از طریق لهستان به اوکراین و روسیه را داشته است.

...اوکراین یک چهارم از تمام زمین های خاک سیاه و سفید جهان را در اختیار دارد ؛

این خاک بسیار حاصلخیز در مناطق مرکزی و جنوبی قرار داشته ، که بیش از نیمی از خاک این کشوررا در بر میگیرد.

زمینهای اکراین شامل : 56 ٪ زمین های زراعی و 12 ٪ مراتع و چراگاه، 10 ٪ جنگل و 22%مساحتهایدیگر میباشد. کلمه "خاک سیاه " که به "سرزمین سیاه" ، تبدیل شده است در سطح بین المللی به معنی حاصلخیز ترین خاک به رسمیت شناخته شده است.

...اوکراین یکی از کشورهایی است که بیش از نیم قرن پیش به سازمان ملل متحد پیوسته است ؛

اوکراین ، با تنها 20 سال تاریخ استقلال در واقع در ایجاد سازمان ملل متحد بیش از نیم قرن پیش شرکت داشته است. در سال 1945 اوکراین در طراحی و توسعه منشور سازمان ملل متحد که به تصویب رسیده حضور داشتهو به عنوان یکی از 51 کشور برای ثبت نام به عنوان بنیانگذاران سازمان ملل متحددرآمده است.


... اوکراین یکی از پنج کشور جهان در زمینه پژوهش های فضایی میباشد ؛

کشور جوان و مستقل اوکراین با اطمینان تبدیل به یکی از کشورهای تسخیر فضا دارای پتانسیل بالایی در زمینه پژوهش های فضایی می باشد. در صنعت فضا تجربه زیادی داشته در طراحی و ساخت وسایل پرتاب ماهواره ، فضاپیما ، موتور ، سیستم کنترل و تله متری و مواد جدید و فن آوری در حال حاضر مرحله به مرحله در حال پیشرفت بوده که تعدادی از آنها در دنیا مشابه ندارد.

... مرکز جغرافیایی اروپا در اوکراین قرار دارد ؛

این محل در روستای "دیلاوویه" در کنار رودخانه تس میباشدکه نزدیک به مرز رومانی، در منطقه "راخووا"در استان "زاکارپات"واقع شده است. در این منطقه نشانگر تاریخی به نام " سنگبزرگ " وجود دارد، که بعنوان علامت مرکز جغرافیایی اروپا در نظر گرفته شده که در سال 1887 توسط جغرافی دانان امپراتوری اتریش و مجارستان اندازه گیری شد. این مکان در حال حاضر بخشی از اوکراین است. مکان این سنگ از لحاظ محاسبات هندسی و طول و عرض جغرافیایی در موقعیت 48R'V ° 30'N 23R'V ° 23'E قرار دارد.

* ویدیو *

 

Copyright (C) UIEC 1999-2012